რა ეღირება მოსკოვი-თბილისის პირდაპირ რეისებზე ბილეთები? | Allnews.Ge

რა ეღირება მოსკოვი-თბილისის პირდაპირ რეისებზე ბილეთები?

სა­ქარ­თვე­ლო­სა და რუ­სე­თის ფე­დე­რა­ცი­ას შო­რის პირ­და­პი­რი ფრე­ნე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის ნე­ბარ­თვა სა­ქარ­თვე­ლოს სა­მო­ქა­ლა­ქო ავი­ა­ცი­ის სა­ა­გენ­ტომ რუ­სულ ავი­ა­კომ­პა­ნია Azimuth Airlines-ზე უკვე გას­ცა.

რო­გორც სა­ა­გენ­ტო გან­მარ­ტავს, ავი­ა­კომ­პა­ნია Azimuth Airlines-ი არ იმ­ყო­ფე­ბა ევ­რო­კავ­ში­რის შავ სი­ა­ში და კომ­პა­ნი­ა­ზე ფრე­ნე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბი­სათ­ვის აუ­ცი­ლე­ბე­ლი ნე­ბარ­თვა 15 მა­ისს გა­ი­ცა.

ავი­ა­ცი­ის სა­ა­გენ­ტოს ცნო­ბით, ავი­ა­კომ­პა­ნი­ის მიერ სა­ა­გენ­ტო­ში წარ­დგე­ნი­ლი ფრე­ნის გა­ნა­ცხა­დის შე­სა­ბა­მი­სად, ფრე­ნე­ბი მოს­კო­ვი - თბი­ლი­სი - მოს­კო­ვის სა­ჰა­ე­რო ხაზ­ზე, შეს­რულ­დე­ბა მიმ­დი­ნა­რე წლის 17 მა­ი­სი­დან, კვი­რა­ში შვი­დი სიხ­ში­რით.

აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ ამ ეტაპ­ზე Azimuth Airlines-ს ვებ-გვერ­დზე მოს­კო­ვი-თბი­ლი­სის მი­მარ­თუ­ლე­ბით ბი­ლე­თე­ბი იძებ­ნე­ბა 19 მა­ისს, რაც შე­ე­ხე­ბა სა­ფა­სურს ბი­ლე­თის ფასი კა­ტე­გო­რი­ე­ბის მი­ხედ­ვით გან­სხვა­ვე­ბუ­ლია და 23 373 რუბ­ლი ანუ 748 ლარი და 63 933 რუბ­ლი ანუ 2 046 ლარი ღირს. გა­ნაგ­რძეთ კი­თხვა

myquiz