"ხელოსანს ვკითხეთ, რა იქნება აქ "რემონტის" შემდეგ-თქო და გვიპასუხა, რესტორანიო..." - ლეგენდარული "ოტენის აფთიაქის" შენობაში რესტორანი გაიხსნება? | Allnews.Ge

"ხელოსანს ვკითხეთ, რა იქნება აქ "რემონტის" შემდეგ-თქო და გვიპასუხა, რესტორანიო..." - ლეგენდარული "ოტენის აფთიაქის" შენობაში რესტორანი გაიხსნება?

...ხე­ლო­სანს ვკი­თხეთ, რა იქ­ნე­ბა აქ "რე­მონ­ტის" შემ­დეგ-თქო და გვი­პა­სუ­ხა, რეს­ტო­რა­ნიო... ჩვენ თვი­თონ არ ვი­ცით გაფრ­თხი­ლე­ბა და იმის ფასი, რაც გა­აჩ­ნია ქა­ლაქს, ქვე­ყა­ნას, თით­ქოს ერთი აფ­თი­ა­ქია ლე­ო­ნი­ძის ქუ­ჩა­ზე და მერე რა, მაგ­რამ ასე იკარ­გე­ბა ის­ტო­რია, ამ­ბა­ვი, პირ­ვე­ლი ძეგლი და რა დაგ­ვრჩე­ბა მო­მა­ვალ­ში?", - ამ­ბობს მხატ­ვა­რი, რე­ჟი­სო­რი, აუ­დი­ო­ვი­ზუ­ა­ლუ­რი ხე­ლოვ­ნე­ბის დოქ­ტო­რი - მაია კი­კა­ბი­ძე, რო­მე­ლიც ამ სა­კი­თხზე გვე­სა­უბ­რე­ბა:

- ლე­ო­ნი­ძის ქუ­ჩა­ზე მდე­ბა­რე ძვე­ლი აფ­თი­ა­ქი ბავ­შვო­ბი­დან მახ­სოვს, ულა­მა­ზე­სი, მო­ხა­ტუ­ლი ჭე­რით და ხის ჩუ­ქურ­თმე­ბით კა­რებ­ზე, ავე­ჯზე... ჭერ­ზე ღრუბ­ლებ­ში გა­ფან­ტუ­ლი ყვა­ვი­ლე­ბი ეხა­ტა, ამ უნი­კა­ლურ­მა სივ­რცემ პა­ტა­რა­ო­ბი­დან შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბე­ბის ქვეშ მო­მახ­ვედ­რა. უამ­რა­ვი წელი ემ­სა­ხუ­რა აფ­თი­ა­ქი მომ­ხმა­რე­ბელს, თა­ვი­სი პირ­ვან­დე­ლი და­ნიშ­ნუ­ლე­ბით... რამ­დე­ნი­მე დღის წინ, ლე­ო­ნი­ძის ქუ­ჩა­ზე გავ­ლამ მო­მი­წია, და­ვი­ნა­ხე აფ­თი­ა­ქის კარი ღია იყო, სა­რე­მონ­ტო სა­მუ­შა­ო­ე­ბი მიმ­დი­ნა­რე­ობ­და, მე და ჩემი და შე­ვე­დით და ამ უნი­კა­ლუ­რი ძეგლის, ის­ტო­რი­უ­ლი აფ­თი­ა­ქის კვდო­მა ვნა­ხეთ... ხე­ლოს­ნე­ბი მუ­შა­ობ­დნენ, ვკი­თხე, რეს­ტავ­რა­ცია ხომ არ კეთ­დე­ბა-მეთ­ქი და მი­პა­სუ­ხეს - არაო, რაც მო­ხა­ტუ­ლია ხელს არ ვახ­ლებთ, შე­კი­დულ ჭერს ვა­კე­თებ­თო. მარ­თლაც, მე­ო­რე დარ­ბაზ­ში შე­კი­დუ­ლი ჭერი კეთ­დე­ბო­და, პირ­ვე­ლის ჭერი ნა­ხევ­რად ჩა­მო­ხე­უ­ლი იყო და აღ­დგე­ნას არც ფიქ­რობ­დნენ.

aas-42006-1692519686.jpg

კედ­ლის მო­ხა­ტუ­ლო­ბა­ში ულა­მა­ზე­სი პორ­ტრე­ტი მო­ჩანს, რო­მელ­საც კედ­ლის ნახ­ვრე­ტე­ბი ჰქონ­და. რა­ღაც მი­ლე­ბი იყო, ალ­ბათ, გაყ­ვა­ნი­ლი, ჩუ­ქურ­თმი­ა­ნი ავე­ჯი იდგა, მაგ­რამ რამ­დე­ნი­მე და არა - სრუ­ლი შე­მად­გენ­ლო­ბით. იქვე ეწყო ხის უძ­ვე­ლე­სი, მრგვლად გა­მოჭ­რი­ლი ფირ­ფი­ტე­ბი, თეფ­შებს ჰგავ­და, ალ­ბათ, ძვე­ლად წამ­ლის და­სამ­ზა­დე­ბე­ლად იყე­ნებ­დნენ...

ხე­ლო­სანს ვკი­თხეთ, "რე­მონ­ტის" შემ­დეგ აქ რა იქ­ნე­ბა-თქო და გვი­პა­სუ­ხა, რეს­ტო­რა­ნიო... ჩვენ თვი­თონ არ ვი­ცით გაფრ­თხი­ლე­ბა და იმის ფასი, რაც გა­აჩ­ნია ქა­ლაქს, ქვე­ყა­ნას, თით­ქოს ერთი აფ­თი­ა­ქია ლე­ო­ნი­ძის ქუ­ჩა­ზე და მერე რა, მაგ­რამ ასე იკარ­გე­ბა ის­ტო­რია, ამ­ბა­ვი, პირ­ვე­ლი ძეგლი და რა დაგ­ვრჩე­ბა მო­მა­ვალ­ში? მთა­ვა­რია რეს­ტო­რა­ნი და ბიზ­ნეს გათ­ვლა, გა­ქი­რა­ვე­ბა და არ­სე­ბო­ბა... არ ვუ­ყუ­რებთ სი­ცო­ცხლეს და ის­ტო­რი­ას, რო­მელ­მაც ქარ­თუ­ლი კულ­ტუ­რა აქამ­დე მოგ­ვი­ტა­ნა. აფ­თი­ა­ქი მხო­ლოდ ერთი მა­გა­ლი­თია იმი­სა, რომ ჩვენ არ ვცემთ პა­ტივს ღი­რე­ბუ­ლე­ბებს...

oteni-7-1692362967-42054-1692519700.jpg

პრო­ვი­ზორ ფერ­დი­ნანდ ოტე­ნის შთა­მო­მა­ვა­ლი - მა­რია ოტე­ნი:

- სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში ფო­ტო­ე­ბი გავ­რცელ­და, რომ­ლე­ბიც შე­ნო­ბის ახ­ლან­დელ მდგო­მა­რე­ო­ბას ასა­ხავს... ბევ­რგან დავ­წე­რე და მკი­თხველ­საც მინ­და ავუხ­სნა, რომ ეს ჭერი და მო­ხა­ტუ­ლი კედ­ლე­ბი ავ­თენ­ტუ­რი არ ყო­ფი­ლა. ბე­ბი­ას­გან ვიცი, ბავ­შვო­ბა­ში მა­მა­ჩემ­საც უნა­ხავს და ახ­სოვ­და, რომ იყო სამ­კურ­ნა­ლო მცე­ნა­რე­ე­ბით და ყვა­ვი­ლე­ბით მო­ხა­ტუ­ლი, ულა­მა­ზე­სი იყო.... ლენ­ტე­ბი (ე.წ. ვი­ნი­ეტ­კე­ბი) იყო გა­კე­თე­ბუ­ლი ლა­თი­ნუ­რი წარ­წე­რე­ბით...

კო­მუ­ნის­ტებ­მა ყვე­ლა­ფე­რი მოს­პეს, აფ­თი­ა­ქის დარ­ბა­ზი და სხვა დამ­ხმა­რე სა­თავ­სო­ე­ბი თეთ­რად და ნაც­რის­ფრად შე­ღე­ბეს. შე­იძ­ლე­ბა ბათ­ქა­შის ქვეშ სად­მე რამე გა­დარ­ჩა, მაგ­რამ ჭერი - ვერა. წყა­ლი იმ­დენ­ჯერ ჩა­მო­ვი­და, ძვე­ლი ნამ­დვი­ლად ვერ გა­დარ­ჩე­ბო­და... ძა­ლი­ან კარ­გად მახ­სოვს, 1970-იანი წლე­ბის ბო­ლოს ისე­თი ტალ­ღა წა­მო­ვი­და, არა ერთი ძვე­ლი აფ­თი­ა­ქი გა­ა­რე­მონ­ტეს და ძვე­ლი იერ­სა­ხე და­უბ­რუ­ნეს. ვი­თომ რეს­ტავ­რა­ცია ჩა­უ­ტა­რეს, მაგ­რამ სი­ნამ­დვი­ლე­ში, ახ­ლად მო­ხა­ტუ­ლი იყო. ეცად­ნენ, ძვე­ლე­ბურ სტილ­ში გა­ე­კე­თე­ბი­ნათ და, სხვა­თა შო­რის, ცუ­დად არ გა­მო­ვი­და. უბ­რა­ლოდ, ეს მო­ხა­ტუ­ლო­ბა ძვე­ლი, ჩემი დიდი ბა­ბუ­ის, ფერ­დი­ნანდ ოტე­ნის დრო­ინ­დე­ლი არ არის. იხილეთ სრულად

myquiz