მატილდა გვარლიანი ნიდერლანდური Vogue-ს გარეკანზე და თვალისმომჭრელი ფოტოები | Allnews.Ge

მატილდა გვარლიანი ნიდერლანდური Vogue-ს გარეკანზე და თვალისმომჭრელი ფოტოები

ჩვე­ნი დრო­ის ყვე­ლა­ზე წარ­მა­ტე­ბუ­ლი ქარ­თვე­ლი მო­დე­ლის, მა­ტილ­და გვარ­ლი­ა­ნის ფოტო Vogue-ს ნი­დერ­ლან­დუ­რი გა­მო­ცე­მის დე­კემ­ბრის ნომ­რის ყდა­ზე და­ბეჭ­დეს.

matilda3-77067-1668757890.jpg

ფო­ტო­ე­ბი Vogue-მ "ინ­სტაგ­რა­მის" ოფი­ცი­ა­ლურ გვერ­დზე გა­მო­აქ­ვეყ­ნა, ახა­ლი ნა­მუ­შევ­რე­ბი გულ­შე­მატ­კი­ვარს "ინ­სტაგ­რამ­ზე" გა­უ­ზი­ა­რა მა­ტილ­და­მაც.

matilda1-77025-1668757906.jpg

ფო­ტო­ე­ბი ვე­ნა­ში, ბელ­ვე­დე­რეს სა­სახ­ლე­ში გა­და­ი­ღეს.

"გუს­ტავ კლიმ­ტი­სა და სხვა ხე­ლო­ვა­ნე­ბის ნა­მუ­შევ­რებს შო­რის, მა­ტილ­და აჩ­ვე­ნებს, რომ ადა­მი­ა­ნის მე­ამ­ბო­ხე ბუ­ნე­ბაც ხე­ლოვ­ნე­ბაა“, - წერს Vogue.

მა­ტილ­და გვარ­ლი­ანს, კა­რი­ე­რის გან­მავ­ლო­ბა­ში, უკვე უთა­ნამ­შრომ­ლია მო­დის ინ­დუსტრი­ის წამ­ყვან ბრენ­დებ­თან. განაგრძეთ კითხვა

myquiz