"აქ დრო გაჩერებულია" - ცნობილი მხატვრის სამოთხე "ვერონაში" და ცხოვრება თბილისიდან გადასახლების შემდეგ | Allnews.Ge

"აქ დრო გაჩერებულია" - ცნობილი მხატვრის სამოთხე "ვერონაში" და ცხოვრება თბილისიდან გადასახლების შემდეგ

პრო­ფე­სი­ით კოს­ტი­უ­მის მხატ­ვრის სოფო ვა­რა­ზის შე­მოქ­მე­დე­ბა მრა­ვა­ლი ადა­მი­ა­ნის აღ­ფრთო­ვა­ნე­ბას იწ­ვევს. მან მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა მი­ი­ღო ინ­გლი­სის, ირა­ნი­სა და სა­ქარ­თვე­ლოს ერ­თობ­ლივ პრო­ექ­ტში და და­ა­სუ­რა­თა სპარ­სუ­ლი და შუა სა­უ­კუ­ნე­ე­ბის პო­ე­ზი­ის კრე­ბუ­ლი - "აღ­მო­სავ­ლე­თის ხიბ­ლი". ასე­ვე ვა­რი­ა­ცი­ე­ბი - "ვე­ფხის­ტყა­ოს­ნის“ თე­მა­ზე. იგი ექ­ვსი პერ­სო­ნა­ლუ­რი გა­მო­ფე­ნის ავ­ტო­რია...

სოფო ვა­რაზ­მა სამ­ყა­როს ორი ნა­წი­ლის – შუა სა­უ­კუ­ნე­ე­ბის აღ­მო­სავ­ლე­თი­სა და და­სავ­ლე­თის, რო­გორც აზი­ის, ასე­ვე რე­ნე­სან­სის ეპო­ქის ჰარ­მო­ნი­უ­ლი სინ­თე­ზით უამ­რა­ვი ნა­მუ­შე­ვა­რი შექ­მნა. ამ­ბობს, რომ ხი­დი­ვით გრძნობს თავს აზი­ა­სა და ევ­რო­პას შო­რის.

დღეს მხატ­ვა­რი კა­ხე­თის სო­ფელ ვე­რო­ნა­ში ცხოვ­რობს და იქ გა­ტა­რე­ბუ­ლი ყო­ვე­ლი დღით ტკბე­ბა, რა­ზეც ვრცელ ინ­ტერ­ვი­უ­ში გვი­ამ­ბობს. მხატ­ვარს სა­სა­უბ­როდ ვე­რო­ნა­ში და­ვუ­კავ­შირ­დით...

imagetools0-45685-1656045839.jpg

- რო­გორც მხატ­ვა­რი, რას გვე­ტყო­დით თქვე­ნი თვა­ლით და­ნა­ხულ დღე­ვან­დელ ევ­რო­პა­ზე?

- მე მხო­ლოდ სა­კუ­თარ აზრს გა­მოვ­ხა­ტავ... შე­ლინ­გის, გო­ე­თეს, ფიხ­ტეს, დიდი იტა­ლი­ე­ლი ოს­ტა­ტე­ბის, ბე­თჰო­ვე­ნის, ჰა­იდ­ნის და მო­ცარ­ტის - (ამ­დენს რა ჩა­მოთ­ვლის) - ევ­რო­პა აღარ არ­სე­ბობს. ანუ, ის ეპო­ქა წა­ვი­და ამ ბუმ­ბე­რა­ზებ­თან ერ­თად და აღარ გან­მე­ორ­დე­ბა, აღარც რე­ნე­სან­სი და აღარც ფი­ლო­სო­ფი­უ­რი თუ მხატ­ვრუ­ლი სკო­ლე­ბის სი­დი­ა­დე. არც ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლი შე­დევ­რე­ბი და­ი­წე­რე­ბა.

ნება მი­ბო­ძეთ, ასე ნი­ჰი­ლის­ტუ­რად და სევ­დი­ა­ნად ვიყო გან­წყო­ბი­ლი. სხვა დროა და სხვა მიზ­ნე­ბი აქვს ახლა კა­ცობ­რი­ო­ბას და კერ­ძოდ ევ­რო­პე­ლებს. მაგ­რამ ყვე­ლა­ფე­რი ის, რაც ასე გვხიბ­ლავს ევ­რო­პა­ში - ჰუ­მა­ნიზ­მი, ტო­ლე­რან­ტო­ბა, ემ­პა­თია, ზო­გა­დად, უდი­დე­სი კულ­ტუ­რა, იმ გე­ნი­ო­სე­ბის და­ნა­ტო­ვა­რია და რომ არა ისი­ნი, არც ჩვენ გვექ­ნე­ბო­და სურ­ვი­ლი, გავმხდა­რი­ყა­ვით ამ სამ­ყა­როს ნა­წი­ლი. და ეს ბუ­ნებ­რი­ვიც არის. ვფიქ­რობ, რომ სა­ქარ­თვე­ლოს მენ­ტა­ლუ­რად აქვს გარ­კვე­უ­ლი გზა თუ ეტა­პი გა­სავ­ლე­ლი იმი­სათ­ვის, რომ გახ­დეს ევ­რო­პის ნა­წი­ლი არა დეკ­ლა­რი­რე­ბუ­ლად, რა­ღაც სა­ბუ­თე­ბით და რე­ზო­ლუ­ცი­ე­ბით, არა­მედ სუ­ლი­ე­რად. სა­უ­ბა­რი არაა იმ კა­ტე­გო­რი­ა­ზე, რო­მე­ლიც ევ­რო­პა­ში მხო­ლოდ კომ­ფორ­ტულ ბი­ურ­გე­რულ ყო­ფას და „ლა­მაზ ცხოვ­რე­ბას“ ხე­დავს. სა­უ­ბა­რია იმ ადა­მი­ა­ნებ­ზე, ვის­თვი­საც ევ­რო­პა არა მხო­ლოდ მოვ­ლი­ლი ქა­ლა­ქე­ბი და სოფ­ლე­ბია, მდიდ­რუ­ლი და უდარ­დე­ლი (ესეც სა­კი­თხა­ვია - უდარ­დე­ლი?) ცხოვ­რე­ბაა - ანუ, ყვე­ლა­ფე­რი გა­რეგ­ნუ­ლი, შე­ფუთ­ვა. არა­მედ სხვა, ბევ­რად უფრო ღრმა მი­ზე­ზე­ბია ამ ლტოლ­ვის სა­თა­ვე­ში... და პირ­ველ რიგ­ში ეს, რა­საკ­ვირ­ვე­ლია, დიდი კულ­ტუ­რაა, თუნ­დაც ადა­მი­ა­ნურ დო­ნე­ზე, ყო­ველ­დღი­უ­რო­ბა­ში.

tinatini-darostev-45948-1656045887.jpg

თი­ნა­თი­ნი და როს­ტე­ვა­ნი

სა­ქარ­თვე­ლო კი, რო­გორც ერთი პა­ტა­რა, უნი­კა­ლუ­რი ქვე­ყა­ნა, მარ­გა­ლი­ტი­ვით და­ამ­შვე­ნებ­და ევ­რო­პუ­ლი სა­ხელ­მწი­ფო­ე­ბის თა­ნა­მე­გობ­რო­ბას, და შე­ი­ტან­და სა­კუ­თარ წვლილს, რო­მე­ლიც არც თუ ისე პა­ტა­რაა. ამას მე არც ყალ­ბი პატ­რი­ო­ტიზ­მი და არც ყალ­ბი პა­თო­სი მა­ლა­პა­რა­კებს. ასე გულ­წრფე­ლად ვფიქ­რობ.

- ძა­ლი­ან სა­ინ­ტე­რე­სოა თქვე­ნი შე­მოქ­მე­დე­ბი­დან "აღ­მო­სავ­ლე­თის ხიბ­ლი"...

- არ ვიცი, სა­ი­დან გაჩ­ნდა ჩემ­ში ეს აღ­მო­სავ­ლუ­რი სამ­ყა­რო­სად­მი ლტოლ­ვა - კონ­კრე­ტუ­ლად ორი­ენ­ტა­ლის­ტუ­რი მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი სი­ლა­მა­ზი­სად­მი, მდიდ­რუ­ლი მორ­თუ­ლო­ბი­სად­მი, მათი პო­ე­ზი­ი­სა, ზღაპ­რე­ბი­სა და სუ­ფიზ­მი­სად­მი...შე­იძ­ლე­ბა, წინა ცხოვ­რე­ბი­დან. ასეა თუ ისე, ჩემ­მა ინ­გლი­სელ­მა მე­გო­ბარ­მა ეს შე­ამ­ჩნია და შე­მომ­თა­ვა­ზა, ერ­თობ­ლი­ვად გა­მოგ­ვე­ცა წიგ­ნი „The Lure of the Orient” - ანუ, აღ­მო­სავ­ლე­თის ხიბ­ლი. ამ წიგნ­ში მე და­ვა­სუ­რა­თე სპარ­სუ­ლი პო­ე­ზია, და არა მარ­ტო სპარ­სუ­ლი - რამ­დე­ნი­მე სტრო­ფი „ვე­ფხის­ტყა­ოს­ნი­დან“ ასე­ვე შე­ვი­და ამ გა­მო­ცე­მა­ში. თუმ­ცა, ეს ყვე­ლა­ფე­რი ცხოვ­რე­ბი­სე­უ­ლი პრო­ზაა...

1239907-233747046782649-1497352594-n-45812-1656045934.jpg

ნა­ხა­ტი კრე­ბუ­ლი­დან "აღ­მო­სავ­ლე­თის ხიბ­ლი"

აღ­მო­სავ­ლუ­რი თე­მა­ტი­კა ძა­ლი­ან ახ­ლოა ჩემ­თან. რო­დე­საც ვხა­ტავ პერ­სო­ნა­ჟე­ბის ჩაც­მუ­ლო­ბას, თით­ქოს, თვალ­წინ მიდ­გას ყვე­ლა­ფე­რი. სას­წა­უ­ლი ის არის, რომ შემ­დეგ, აღ­მო­სავ­ლურ თე­მა­ზე გა­და­ღე­ბულ ფილ­მებ­ში ვხე­დავ, რომ მე ზუს­ტად ისე ვხა­ტავ აღ­მო­სავ­ლურ კოს­ტუმს - მა­გა­ლი­თად, ჩალ­მას მთე­ლი თა­ვი­სი მორ­თუ­ლო­ბით, რო­გორც ეს რე­ა­ლუ­რად იყო! იგი­ვე სამ­კა­უ­ლე­ბი, იგი­ვე ფერ­თა თა­მა­ში ჩაც­მუ­ლო­ბა­ში. არა ყვე­ლა­ფე­რი, რა თქმა უნდა, რად­გან ჩემს და­ხა­ტულ კოს­ტუმს ფი­ზი­კუ­რად ვარ ჩა­იც­ვამ. არა­მედ დე­ტა­ლე­ბი. ანუ, სა­დღაც სიღ­რმე­ში არ­სე­ბობს იმის ცოდ­ნა, თუ რო­გორ და რა და­ხა­ტო. არ ვარ არც მა­ტე­რი­ა­ლის­ტი და მი­თუ­მე­ტეს, ათე­ის­ტი და ვფიქ­რობ, რომ ეს წარ­სუ­ლის გა­მო­ძა­ხი­ლია...

განაგრძეთ კითხვა

myquiz