"მთელ კამპუსში მცნობდნენ, როგორც "საქართველოს მარიამს"... გაოგნებულები იყვნენ ჩემი ჩინური რეპით" - ქართველი გოგონას ჩინური თავგადასავლები და წარმატება | Allnews.Ge

"მთელ კამპუსში მცნობდნენ, როგორც "საქართველოს მარიამს"... გაოგნებულები იყვნენ ჩემი ჩინური რეპით" - ქართველი გოგონას ჩინური თავგადასავლები და წარმატება

"მე მა­რი­ამ ფა­ცუ­რია ვარ, 22 წლის, თბი­ლი­სი­დან" - ასე გაგ­ვეც­ნო მა­რი­ა­მი, რო­მე­ლიც მის მიერ ჩი­ნეთ­ში მიღ­წე­ულ მრა­ვალ­მხრივ წარ­მა­ტე­ბებ­ზე გვი­ამ­ბობს:

- ერთ მშვე­ნი­ერ დღეს, 15 წლის ასაკ­ში სკო­ლა­ში გაკ­ვე­თი­ლის მსვლე­ლო­ბი­სას ქარ­თვე­ლი და ჩი­ნე­ლი პე­და­გო­გე­ბი შე­მო­ვიდ­ნენ და გა­ნა­ცხა­დეს, რომ ჩვენს სკო­ლა­ში ჩი­ნუ­რი ენის სწავ­ლა იწყე­ბო­და... ამ ფაქ­ტმა ძა­ლი­ან გა­მა­ხა­რა და ჩემ­ში დიდი აღ­ტა­ცე­ბა, ინ­ტე­რე­სი გა­მო­იწ­ვია. თბი­ლი­სის თა­ვი­სუ­ფა­ლი უნი­ვერ­სი­ტე­ტის კონ­ფუ­ცის ინ­სტი­ტუტს ჩი­ნე­თი­დან ჩა­მოჰ­ყავ­და ჩი­ნე­ლი პე­და­გო­გე­ბი და თბი­ლი­სის და­ახ­ლო­ე­ბით 13-15 სა­ჯა­რო სკო­ლა­ში იყ­ვნენ გა­ნა­წი­ლე­ბუ­ლი. მოს­წავ­ლე­ე­ბი გაკ­ვე­თი­ლე­ბის დას­რუ­ლე­ბის შემ­დეგ, სურ­ვი­ლი­სა­მებრ, რჩე­ბოდ­ნენ და სწავ­ლობ­დნენ ამ ენას, ეც­ნო­ბოდ­ნენ კულ­ტუ­რას, ის­ტო­რი­ას და ა.შ...

ყვე­ლას­თვის ცნო­ბი­ლი ფაქ­ტია, რომ ჩი­ნუ­რი ენა ტო­ნა­ლუ­რი ენაა და მათი დაც­ვის გა­რე­შე შე­უძ­ლე­ბე­ლია ჩი­ნელ ადა­მი­ან­თან სა­უ­ბა­რი წარ­მარ­თო. პირ­ვე­ლი­ვე გაკ­ვე­თილ­ზე ჩემ­მა ჩი­ნელ­მა მას­წავ­ლე­ბელ­მა - ლინ­გმა აღ­ნიშ­ნა, რომ წმინ­და და კარ­გი ტო­ნე­ბი მქონ­და. ამ სი­ტყვებ­მა ცხა­დია, დიდი მო­ტი­ვა­ცია მომ­ცა. და­ვი­წყე აქ­ტი­უ­რად სწავ­ლა და ჩემ­და გა­საკ­ვი­რად, მა­ლე­ვე მი­ვაღ­წიე უამ­რავ წარ­მა­ტე­ბას...

272803607-4267048996730430-4787994885788301822-n-65331-1644649347.jpg

- ჩი­ნეთ­ში სას­წავ­ლებ­ლად რო­დის გა­ემ­გზავ­რეთ?

- სწო­რედ სწავ­ლის და­წყე­ბი­დან პირ­ვე­ლი­ვე წელს თა­ვი­სუ­ფა­ლი უნი­ვერ­სი­ტე­ტის, კონ­ფუ­ცის ინ­სტი­ტუ­ტის ორ­გა­ნი­ზე­ბით თბი­ლის­ში "ჩი­ნუ­რი ენის ხი­დის“ შე­სარ­ჩევ კონ­კურ­სში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა მი­ვი­ღე, მე­ო­რე ად­გი­ლი მო­ვი­პო­ვე და ჯერ პე­კინ­ში გა­ვემ­გზავ­რე, შემ­დეგ - იუ­ნა­ნის პრო­ვინ­ცი­ის დე­და­ქა­ლაქ ქუნ­მინ­გში ორი კვი­რით, ფი­ნა­ლურ კონ­კურ­სში, სა­ქარ­თვე­ლოს წარ­სად­გე­ნად. აქ ასე­ვე იმ­ყო­ფე­ბოდ­ნენ მსოფ­ლი­ოს თით­ქმის ყვე­ლა ქვეყ­ნის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი.

ქუნ­მინ­გში პირ­ვე­ლად მო­ვის­მი­ნე ავ­სტრა­ლი­ე­ლი მო­ნა­წი­ლის­გან ჩი­ნუ­რი რეპი და ძა­ლი­ან მო­ვი­ხიბ­ლე. გა­დავ­წყვი­ტე, რომ მი­უ­ხე­და­ვად მუ­სი­კა­ლუ­რი გა­ნათ­ლე­ბის არ­ქო­ნი­სა, მე შევ­ძლებ­დი კი­დევ უფრო უკეთ მემ­ღე­რა და ყვე­ლა გა­მე­ო­ცე­ბი­ნა. სა­ქარ­თვე­ლო­ში ჩა­მოს­ვლის შემ­დეგ და­ვი­წყე აქ­ტი­უ­რად სა­კუ­თარ თავ­ზე მუ­შა­ო­ბა და დიდი შრო­მის შემ­დეგ შევ­ძე­ლი კი­დეც ჩი­ნუ­რი რე­პის სწავ­ლა, უამ­რავ კონ­კურ­სში მი­ვი­ღე მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა. ყვე­ლა აღ­ფრთო­ვა­ნე­ბუ­ლი იყო, რად­გან ჩი­ნუ­რი ისე­დაც ძა­ლი­ან რთუ­ლი ენაა და ჩი­ნე­ლე­ბის აზ­რით, რო­დე­საც ამ ენა­ზე უცხო­ე­ლი რე­პავს, ეს უკვე სა­ოც­რე­ბაა.

mariamfanculaia-65380-1644649371.jpg

ამა­სო­ბა­ში ჩა­ვა­ბა­რე ივა­ნე ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში ინ­გლი­სურ ფი­ლო­ლო­გი­ა­ზე და და­მა­ტე­ბი­თი სპე­ცი­ა­ლო­ბად ავირ­ჩიე შო­რე­უ­ლი აღ­მო­სავ­ლე­თის ქვეყ­ნე­ბის რე­გი­ონმცოდ­ნე­ო­ბა - სი­ნო­ლო­გი­ის გან­ხრით. თსუ-ში გა­ვაგ­რძე­ლე ჩი­ნუ­რი ენის სწავ­ლა, თუმ­ცა ეს არ იყო საკ­მა­რი­სი (რად­გან სკო­ლა­ში ჩი­ნე­ლი პე­და­გო­გე­ბი 3 წელი მას­წავ­ლიდ­ნენ ჩი­ნურს) და პა­რა­ლე­ლუ­რად თა­ვი­სუ­ფა­ლი უნი­ვერ­სი­ტე­ტის კონ­ფუ­ცის ინ­სტი­ტუ­ტში ვსწავ­ლობ­დი გაძ­ლი­ე­რე­ბუ­ლად. ამ ხნის გან­მავ­ლო­ბა­ში აქ­ტი­უ­რად ვღე­ბუ­ლობ­დი მო­ნა­წი­ლე­ო­ბას ჩი­ნუ­რი სი­ტყვის გა­მოს­ვლის, ლექ­სის მხატ­ვრუ­ლად წა­კი­თხვის, იე­როგ­ლი­ფე­ბის წე­რის, სიმ­ღე­რის კონ­კურ­სებ­ში და წარ­მა­ტე­ბით ვი­ღებ­დი პირ­ველ, მე­ო­რე ან მე­სა­მე ად­გი­ლებს.

განაგრძეთ კითხვა

myquiz