30 დოლარად გაყიდული ნამუშევარი დღეს 50 მილიონად არის შეფასებული - როგორ აღმოჩნდა კლიფორდ შორერის ხელში დიურერის ნახატი? | Allnews.Ge

30 დოლარად გაყიდული ნამუშევარი დღეს 50 მილიონად არის შეფასებული - როგორ აღმოჩნდა კლიფორდ შორერის ხელში დიურერის ნახატი?

კლი­ფორდ შო­რერს მე­გობ­რის პენ­სი­ა­ზე გას­ვლის აღ­სა­ნიშ­ნავ წვე­უ­ლე­ბა­ზე რომ არ და­ეგ­ვი­ა­ნა, ალ­ბათ 500 - წლი­ან შე­დევ­რს ვე­რა­სო­დეს გა­და­ეყ­რე­ბო­და.

"ქალ­წუ­ლი და ბავ­შვი ყვა­ვი­ლით ბა­ლა­ხი­ან სა­ნა­პი­რო­ზე“ - რე­ნე­სან­სის მხატ­ვრის, ალბ­რეხტ დი­უ­რე­რის ნა­მუ­შე­ვა­რია, რო­მე­ლიც, ძა­ლი­ან მალე, კლი­ფორდ შო­რერს მდი­დარ ადა­მი­ა­ნად აქ­ცევს.

durer-image-59813-1639719124.jpg

სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბის ვა­რუ­დით, დი­უ­რე­რის ნა­მუ­შე­ვა­რი სულ ცოტა 50 მი­ლი­ონ დო­ლა­რად მა­ინც უნდა გა­ი­ყი­დოს.

რო­გორც შო­რე­რი ყვე­ბა, ის მე­გობ­რის წვე­უ­ლე­ბა­ზე მი­იჩ­ქა­რო­და, მაგ­რამ სა­ჩუქ­რის ყიდ­ვა და­ა­ვი­წყდა და გა­და­წყვი­ტა, წიგ­ნე­ბის გამ­ყიდ­ვე­ლის სახ­ლს სწვე­ო­და. როცა მა­მა­კაც­მა სა­სა­ჩუქ­რედ აარ­ჩია წიგ­ნი, გამ­ყიდ­ველ­მა ჰკი­თხა, ერ­კვე­ო­და თუ არა ხე­ლოვ­ნე­ბა­ში. შო­რე­რი, რო­მე­ლიც წარ­სულ­ში მუ­ზე­უ­მის ხელ­მძღვა­ნე­ლიც იყო, თა­ვი­დან ეჭ­ვის თვა­ლით უყუ­რებ­და ბრე­ი­ნერ­დის მტკი­ცე­ბას, რომ მის მე­გო­ბარს დი­უ­რე­რის ორი­გი­ნა­ლი ნა­ხა­ტი ჰქონ­და, მაგ­რამ მა­ინც დას­თან­ხმდა ნა­ხა­ტის სა­ნა­ხა­ვად სტუმ­რო­ბა­ზე.

anthony-new-headshot-detail-copy-59872-1639719149.jpg

11 დღის შემ­დეგ, შო­რერს და­უ­კავ­შირ­და ადა­მი­ა­ნი, რო­მელ­საც დი­უ­რე­რის ნა­მუ­შე­ვა­რი ჰქონ­და და შინ მი­ი­პა­ტი­ჟა, სა­დაც გა­ირ­კვა, რომ მან ქალ­წუ­ლის და ბავ­შვის ნა­ხა­ტი 2016 წელს შე­ი­ძი­ნა 30 დო­ლა­რად. მის ყო­ფილ მფლო­ბე­ლებს ის რეპ­რო­დუქ­ცია ჰგო­ნე­ბი­ათ და ამი­ტომ გა­და­წყვი­ტეს მისი ჩა­ლის ფა­სად გა­ყიდ­ვა.

შო­რერ­მი ნა­მუ­შევ­რის ხილ­ვის შემ­დეგ, გამ­ყიდ­ველს 100 000 დო­ლარ­ზე გა­უ­რიგ­და და ლონ­დონ­ში გა­ემ­გზავ­რა ნა­ხა­ტის გა­მო­საკ­ვლე­ვად, სა­დაც დად­გინ­და, რომ ეს ნამ­დვი­ლად დი­უ­რე­რის ორი­გი­ნა­ლი ნა­მუ­შე­ვა­რია.

შო­რე­რი მო­მა­ვალ­ში ნა­ხა­ტის გა­ყიდ­ვას გეგ­მავს, მაგ­რამ ჯერ არ იცის - რო­დის...

"ეს უდი­დე­სი აღ­მო­ჩე­ნაა ჩემს ცხოვ­რე­ბა­ში, ნა­ხა­ტი სა­ბო­ლო­ოდ სა­დაც არ უნდა აღ­მოჩ­ნდეს, სულ მექ­ნე­ბა სურ­ვი­ლი მი­ვა­კი­თხო და კი­დევ ერთხელ ვი­ხი­ლო", - ამ­ბობს ის.

myquiz