რა არის და როგორ გამოიყენოთ Chat GPT? | Allnews.Ge

რა არის და როგორ გამოიყენოთ Chat GPT?

ხელოვნური ინტელექტი სულ უფრო ჭკვიანი ხდება და ჩატი "GPT" ამის პირდაპირი მაგალითია. ამ უნივერსალურ ჩატბოტს უკვე შეუძლია კონკურენცია გაუწიოს ადამიანს, გამომგონებლობისა და კომუნიკაციის უნარებში.

"Chat GPT" არის ხელოვნურ ინტელექტზე დაფუძნებული ჩატბოტი, რომელსაც შეუძლია რეალურ დროში კომუნიკაცია, თუნდაც არგუმენტის სახით, ასევე აჩვენოს შეცდომები კოდში რამდენიმე წამში და დაწეროს სკრიპტები, ლექსები და ტექსტური შინაარსი. ტექნოლოგია შემოიტანა OpenAI-მ, რომლის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ელონ მასკი იყო. უნივერსალური ბოტი 2022 წლის ნოემბერში გამოჩნდა და მაშინვე გავრცელდა მთელ მსოფლიოში. იგი განხორციელდა Azure AI სუპერკომპიუტერის გამოყენებით, ხოლო OpenAI-ის ტექნოლოგია, GPT-3.5, გამოიყენებოდა ენის მოდელად.

1675712335-1677232038-1699108141.jpeg

საინტერესო იყო "Chat GPT"-ის სწავლის პროცესი. ამისთვის გამოიყენეს ადამიანთან კომუნიკაციის სისტემა და ტექსტის უზარმაზარი არქივი, შემდეგ კი მრავალჯერ გადამზადდნენ თავად ჩატბოტის პასუხების გამოყენებით. ამრიგად, შესაძლებელი გახდა კიდევ უფრო სწორი შედეგების მიღწევა. დეველოპერებს სურდათ გაეხადათ ის რაც შეიძლება „ადამიანური“ და მარტივი ურთიერთობისთვის. Bloomberg-ის ანალიტიკოსების აზრით, ჩატბოტი უნივერსალურია. ის შეიძლება გამოვიყენოთ არა მხოლოდ ტექსტის ან პოეზიის დასაწერად, არამედ შემდეგი მიმართულებებით:

  • ფინანსური ანალიზი;
  • მარტივი კოდის გენერირება;
  • შენობის პროგნოზები;
  • ტექნიკური სტატიების რეზიუმეები;
  • პერსონალური საბჭოების შექმნა;
  • ეთიკური პასუხების განხორციელება.

Chat GPT-ის შესაძლებლობები იზრდება და ეს ტენდენცია გაგრძელდება. პასუხის მომზადების პროცესშიც კი ადამიანს შეუძლია საბოლოო შედეგის გამოსწორება დამატებებისა და წამყვანი კითხვების დახმარებით. გრძელი დიალოგების დროს ტექნოლოგიას შეუძლია შეინახოს მომხმარებელთან კომუნიკაციის დეტალები. დღეს უკვე არსებობს Chat GPT-ის ანალოგი - Gato DeepMind-დან. მიუხედავად იმისა, რომ მას შეუძლია ექვსასზე მეტი სხვადასხვა დავალების შესრულება, შეზღუდვების გამო ის ყველასთვის ხელმისაწვდომი არ არის. მაგრამ მან იცის როგორ ითამაშოს თამაშები, შევიდეს კომუნიკაციაში და ეძებოს შესაფერისი წარწერა სურათისთვის. იხილეთ სრულად

myquiz