ჯაკარტა ჩაძირვის პირასაა - სად და როგორ აპირებს დედაქალაქის გადატანას ინდონეზიის ხელისუფლება | Allnews.Ge

ჯაკარტა ჩაძირვის პირასაა - სად და როგორ აპირებს დედაქალაქის გადატანას ინდონეზიის ხელისუფლება

ინ­დო­ნე­ზი­ის დე­და­ქა­ლა­ქი ჯა­კარ­ტა, რო­მე­ლიც ჩა­ძირ­ვის პი­რა­საა, ძი­რძვე­ლი ტო­მე­ბით და­სახ­ლე­ბულ რე­გი­ონ­ში გა­და­ვა. ქა­ლა­ქი აღ­მო­სავ­ლეთ კა­ლი­მან­ტა­ნის პრო­ვინ­ცი­ა­ში, ახ­ლან­დე­ლი დე­და­ქა­ლა­ქის­გან 2000 კმ-ის მო­შო­რო­ე­ბით გა­და­ი­ნაც­ვლებს და მას ნუ­სან­ტა­რა და­ერ­ქმე­ვა.

nmnsnusantara28-1643635974.jpg

თავ­და­პირ­ვე­ლად ქა­ლა­ქის 10.5 - მი­ლი­ო­ნი­ა­ნი მო­სახ­ლე­ო­ბი­დან 1.5 მი­ლი­ო­ნის გა­და­სახ­ლე­ბა იგეგ­მე­ბა, რად­გან პროგ­ნო­ზე­ბის მი­ხედ­ვით, 2050 წლის­თვის დე­და­ქა­ლა­ქის ჩრდი­ლო­ეთ ნა­წი­ლის და­ახ­ლო­ე­ბით 95% წყალ­ში ჩა­ი­ძი­რე­ბა. ტე­რი­ტო­რია, სა­დაც ინ­დო­ნე­ზი­ის მო­მა­ვა­ლი დე­და­ქა­ლა­ქი უნდა გა­შენ­დეს, ამ­ჟა­მად ძი­რძვე­ლი ტო­მე­ბის 20 000-მდე წარ­მო­მად­გენ­ლი­თაა და­სახ­ლე­ბუ­ლი. ისი­ნი იძუ­ლე­ბუ­ლი გახ­დე­ბი­ან გზა და­უთ­მონ ქა­ლა­ქის მშე­ნებ­ლო­ბას, რო­მელ­საც, სა­ვა­რა­უ­დოდ, ორი ათწლე­უ­ლი მა­ინც დას­ჭირ­დე­ბა.

1440x810-cmsv2-6db83002-5d06-5332-a8aa-a8781033e9e4-6390524-1643636004.jpg

თავ­და­პირ­ვე­ლი გეგ­მით, ახა­ლი ქა­ლა­ქი უნდა ყო­ფი­ლი­ყო ეკო­ლო­გი­უ­რად სუფ­თა "სმარტ" ქა­ლა­ქი, მაგ­რამ რამ­დე­ნი­მე დე­ტა­ლი შე­იც­ვა­ლა. დე­და­ქა­ლა­ქის რე­ლო­კა­ცია 2022-2024 წლებ­ში და­ი­წყე­ბა და სა­ვა­რა­უ­დოდ, 2045 წლის­თვის დას­რულ­დე­ბა. ნუ­სან­ტა­რა­ში აშენ­დე­ბა 150 - მეტ­რი­ა­ნი საპ­რე­ზი­დენ­ტო სა­სახ­ლე. განაგრძეთ კითხვა

myquiz