ერთიანი ეროვნული გამოცხდების ჩატარების თარიღები ცნობილია- იხილეთ დეტალური განრიგი | Allnews.Ge

ერთიანი ეროვნული გამოცხდების ჩატარების თარიღები ცნობილია- იხილეთ დეტალური განრიგი

საგამოცდო პროცესი წელს 3 ივლისს ერთიანი ეროვნული გამოცდებით დაიწყება. ამის შესახებ ინფორმაციას შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ავრცელებს.

მათივე ცნობით, პირველ გამოცდას აბიტურიენტები ქართულ ენასა და ლიტერატურაში ჩააბარებენ. 26 ივლისს კი ფიზიკის გამოცდით დასრულდება.

„საგნისა და სპეციალური მასწავლებლის გამოცდებზე დარეგისტრირებულები საგამოცდო პროცესში 5 ივლისიდან ჩაერთვებიან. 5 ივლისს ჩატარდება სტუდენტთა საგრანტო კონკურსიც. მაგისტრანტობის კანდიდატები კი საერთო სამაგისტრო გამოცდას 17 და 18 ივლისს ჩააბარებენ. დეტალური ინფორმაცია გამოცდის თარიღის, გამოცდაზე გამოცხადების დროისა და საგამოცდო ცენტრის მისამართის შესახებ მითითებული იქნება საგამოცდო ბარათზე. გამოსაცდელები ბარათების ამობეჭდვას საკუთარი სარეგისტრაციო გვერდიდან 20 ივნისის შემდეგ შეძლებენ. 2024 წელს საგამოცდო ცენტრები შემდეგ ქალაქებში გაიხსნება: ბათუმი, ფოთი, ზუგდიდი, ოზურგეთი, ქუთაისი, ახალციხე, გორი, თბილისი, რუსთავი, თელავი, ხულო, ამბროლაური.

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

ქართული ენა და ლიტერატურა

3 ივლისი (პირველი და მეორე სესია);

4 ივლისი (პირველი და მეორე სესია);

5 ივლისი (პირველი სესია);

3 ივლისი (პირველი სესია) - ოსური ენა;

4 ივლისი (პირველი სესია) - აფხაზური ენა;

უცხოური ენა

8 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) - ინგლისური ენა;

9 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) - ინგლისური ენა;

10 ივლისი (პირველი სესია) – ინგლისური ენა;

10 ივლისი (მეორე სესია) - რუსული ენა;

10 ივლისი (მეორე სესია) - გერმანული ენა;

10 ივლისი (მეორე სესია) - ფრანგული ენა;

ზოგადი უნარები (სომხურად)11 ივლისი (მეორე სესია);

ზოგადი უნარები (აზერბაიჯანულად)

11 ივლისი (მეორე სესია);

მათემატიკა 12 ივლისი (პირველი და მეორე სესია);

ისტორია15 ივლისი (პირველი და მეორე სესია);

16 ივლისი (პირველი სესია);

ქიმია 16 ივლისი (მეორე სესია);

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება18 ივლისი (პირველი სესია);

ბიოლოგია 19 ივლისი (მეორე სესია);

სამოქალაქო განათლება 23 ივლისი (მეორე სესია);

გეოგრაფია 24 ივლისი (პირველი სესია);

ლიტერატურა 25 ივლისი (პირველი სესია);

ფიზიკა 26 ივლისი (პირველი სესია).

სტუდენტთა საგრანტო კონკურსი 5 ივლისი (მეორე სესია);

საერთო სამაგისტრო გამოცდა17 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) - წაკითხულის გააზრება, ანალიტიკური წერა;

18 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) - ლოგიკური მსჯელობა, რაოდენობრივი მსჯელობა;

საგნის/უფროსი სპეციალური მასწავლებლის/საბაზო პროფესიული უნარების გამოცდა

5 ივლისი (მეორე სესია)უფროსი სპეციალური მასწავლებლის გამოცდა;

10 ივლისი (მეორე სესია)აზერბაიჯანული ენა (დაწყებითი, საბაზო ან/და საშუალო საფეხური);

ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო ან/და საშუალო საფეხური);

11 ივლისი (პირველი სესია)საბაზო პროფესიული უნარების გამოცდა;

სომხური ენა (დაწყებითი, საბაზო ან/და საშუალო საფეხური);

მუსიკა;ფიზიკა (საბაზო ან/და საშუალო საფეხური);

15 ივლისი (პირველი სესია)გეოგრაფია (საბაზო ან/და საშუალო საფეხური);

15 ივლისი (მეორე სესია)ბიოლოგია (საბაზო ან/და საშუალო საფეხური);

16 ივლისი (პირველი სესია)მათემატიკა (საბაზო ან / და საშუალო საფეხური);

16 ივლისი (მეორე სესია)სამოქალაქო განათლება (საბაზო ან / და საშუალო საფეხური);

19 ივლისი (პირველი სესია)იტალიური ენა (დაწყებითი, საბაზო ან/და საშუალო საფეხური)(წერითი ნაწილი);ქართული ენა (არაქართულენოვანი სკოლებისათვის) (წერითი ნაწილი);ფრანგული ენა (დაწყებითი, საბაზო ან/და საშუალო საფეხური)(წერითი ნაწილი);გერმანული ენა (დაწყებითი, საბაზო ან/და საშუალო საფეხური)(წერითი ნაწილი);რუსული ენა (დაწყებითი, საბაზო ან/და საშუალო საფეხური)(წერითი ნაწილი);ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო ან/და საშუალო საფეხური)(წერითი ნაწილი);სპორტი;

19 ივლისი (მეორე სესია)ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები/კომპიუტერული ტექნოლოგიები (წერითი ნაწილი);

21 ივლისი (პირველი და მეორე სესია)ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები/კომპიუტერული ტექნოლოგიები (პრაქტიკული ნაწილი);

22 ივლისიიტალიური ენა (დაწყებითი, საბაზო ან/და საშუალო საფეხური)(საუბრის ნაწილი);ქართული ენა (არაქართულენოვანი სკოლებისათვის) (საუბრის ნაწილი);

ფრანგული ენა (დაწყებითი, საბაზო ან/და საშუალო საფეხური) (საუბრის ნაწილი);გერმანული ენა (დაწყებითი, საბაზო ან/და საშუალო საფეხური) (საუბრის ნაწილი);რუსული ენა (დაწყებითი, საბაზო ან/და საშუალო საფეხური) (საუბრის ნაწილი);ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო ან/და საშუალო საფეხური) (საუბრის ნაწილი);

23 ივლისი (პირველი სესია)ბუნებისმეტყველება (დაწყებითი საფეხური);მათემატიკა (დაწყებითი საფეხური);ქართული ენა და ლიტერატურა (დაწყებითი საფეხური);ქართული ენა და ლიტერატურა; მათემატიკა და ბუნებისმეტყველება (I – IV);

25 ივლისი (პირველი სესია)სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება;ისტორია (საბაზო ან/და საშუალო საფეხური);

26 ივლისი (პირველი სესია)ქიმია (საბაზო ან/და საშუალო საფეხური).

myquiz