ვის დაუფინანასებს სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებელში სწავლას? - იხილეთ კატეგორიების ჩამონათვალი და განცხადების მიღების წესი | Allnews.Ge

ვის დაუფინანასებს სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებელში სწავლას? - იხილეთ კატეგორიების ჩამონათვალი და განცხადების მიღების წესი

სტუდენტთა ხელშეწყობის მიზნით, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო სოციალური პროგრამის ფარგლებში განაცხადების მიღებას დღეიდან იწყებს - ამის შესახებ ინფორმაციას განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს გვერდზე ვკითხულობ.

სახელმწიფო-სასწავლო გრანტით დაფინანსების მიზნით, სოციალური პროგრამის ფარგლებში განაცხადების მიღება დაიწყო ბაკალავრიატის, მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო, ვეტერინარის ინტეგრირებული სამაგისტრო, დიპლომირებული მედიკოსის/სტომატოლოგიის აკრედიტებულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე.

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინფორმაციით, განცხადებები 2023 წლის 7 სექტემბრიდან 26 სექტემბრის ჩათვლით ელექტრონულად, მხოლოდ ონლაინ რეგისტრაციის საფუძველზე, შემდეგ ბმულზე მიიღება:

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო შემდეგი კატეგორის სტუდენტებს დაუფინანსებს სწავლის გადასახადს:

 • მაღალმთიანი სოფლების სტატუსის მქონე სკოლების კურსდამთავრებულები;
 • სტუდენტები ოკუპირებული ტერიტორიებიდან;
 • ტერიტორიული მთლიანობისათვის საომარი მოქმედებების შედეგად დაღუპულთა შვილები, მკვეთრად/მნიშვნელოვნად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ვეტერანები ან მათი შვილები;
 • ობოლი (უდედმამო) სტუდენტები;
 • მრავალშვილიანი (4 და მეტი შვილი) ოჯახის წევრები;
 • სოციალურად დაუცველი სტუდენტები (ოჯახის სარეიტინგო ქულით 70000 და ქვევით);
 • სტუდენტები, რომლებიც იმყოფებოდნენ სახელმწიფო მზრუნველობის ქვეშ;
 • აზერბაიჯანულენოვანი სკოლების კურსდამთავრებულები;
 • სომხურენოვანი სკოლების კურსდამთავრებულები;
 • სტუდენტები, რომელთაც მოპოვებული ჰქონდათ რეპატრიანტის სტატუსი;
 • ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლების სკოლების კურსდამთავრებულები;
 • შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტუდენტები;
 • აუტიზმის სპექტრის აშლილობის მქონე პირები;
 • საერთაშორისო მშვიდობისა და უსაფრთხოების შენარჩუნებისა და აღდგენის ოპერაციებში ან სხვა სახის სამშვიდობო საქმიანობის განხორციელებისას გარდაცვლილის, ან ამ მისიებში მიღებული ჯანმრთელობის დაზიანების შედეგად გარდაცვლილი საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო მოსამსახურეების შვილები, სამშვიდობო საქმიანობის განხორციელების შედეგად მკვეთრად/მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე პირები ან მათ შვილები.

იხილეთ სრულად

myquiz