როდის დასრულდება სასწავლო წელი სკოლებში? | Allnews.Ge

როდის დასრულდება სასწავლო წელი სკოლებში?

სკოლებში 2022-2023 სასწავლო წელი ოფიციალურად 15 ივნისს დასრულდება.

თუმცა, მე-12 კლასი 20 მაისს, პირველი კლასი კი - 27 მაისს დაასრულებს სწავლას.

არსებული წესის მიხედვით, თუ აღნიშნული თარიღები უქმე დღეს დაემთხვევა, მაშინ სწავლა წინა სამუშაო დღეს სრულდება. 2023 წელს 20 და 27 მაისი შაბათი დღეა, შესაბამისად, მე-12 კლასი სწავლას 19 მაისს, ხოლო პირველი კლასი, 25 მაისს დაასრულებს, რადგანაც 26 მაისი ოფიციალურად უქმე დღეა.

myquiz