გადავა თუ არა სკოლებში სწავლა ისევ ონლაინრეჟიმზე - რა განაცხადა თამარ გაბუნიამ? | Allnews.Ge

გადავა თუ არა სკოლებში სწავლა ისევ ონლაინრეჟიმზე - რა განაცხადა თამარ გაბუნიამ?

ჯან­დაც­ვის მი­ნის­ტრის მო­ად­გი­ლის თა­მარ გა­ბუ­ნი­ას თქმით, სკო­ლებ­ში ინ­ფექ­ცი­ის გავ­რცე­ლე­ბის მაჩ­ვე­ნე­ბე­ლი მა­ღა­ლი არ არის. რო­გორც მი­ნის­ტრის მო­ად­გი­ლემ სა­კო­ორ­დი­ნა­ციო საბ­ჭოს სხდო­მის დას­რუ­ლე­ბის შემ­დეგ გა­ნა­ცხა­და, ბოლო პე­რი­ოდ­ში სწავ­ლის დის­ტან­ცი­ურ რე­ჟიმ­ზე გა­და­ვი­და 150 სკო­ლა და 400-მდე ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რი კლა­სი.

"სკო­ლე­ბის სა­ერ­თო რა­ო­დე­ნო­ბას­თან შე­და­რე­ბით, და­ბა­ლი პრო­ცენ­ტია, კარ­გია, რომ ახერ­ხე­ბენ ეფექ­ტი­ა­ნად ინ­ფექ­ცი­ის შიდა გავ­რცე­ლე­ბის მარ­თვას, ეს იქ­ნე­ბა ის მე­ქა­ნიზ­მი, რაც მოგ­ვცემს სა­შუ­ა­ლე­ბას შე­ვი­ნარ­ჩუ­ნოთ სკო­ლე­ბი საკ­ლა­სო სას­წავ­ლო რე­ჟიმ­ში", - გა­ნა­ცხა­და თა­მარ გა­ბუ­ნი­ამ.