"ეპიდვითარება იმდენად მძიმეა, ახლა სასწავლო პროცესი რომ მიმდინარეობდეს, მოგვიწევდა დისტანციურ რეჟიმზე გადაგვეტანა" - თამარ გაბუნია | Allnews.Ge

"ეპიდვითარება იმდენად მძიმეა, ახლა სასწავლო პროცესი რომ მიმდინარეობდეს, მოგვიწევდა დისტანციურ რეჟიმზე გადაგვეტანა" - თამარ გაბუნია

ჯერ­ჯე­რო­ბით, დღე­ვან­დე­ლი ეპი­დე­მი­ო­ლო­გი­უ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა იმ­დე­ნად მძი­მეა, ახლა სას­წავ­ლო პრო­ცე­სი რომ მიმ­დი­ნა­რე­ობ­დეს, მოგ­ვი­წევ­და იმა­ზე სა­უ­ბა­რი, დის­ტან­ცი­ურ რე­ჟიმ­ზე გა­დაგ­ვე­ტა­ნა,- ამის შე­სა­ხებ ჯან­დაც­ვის მი­ნის­ტრის მო­ად­გი­ლე, თა­მარ გა­ბუ­ნი­ამ ჟურ­ნა­ლის­ტებს გა­ნუ­ცხა­და.

მისი გან­მარ­ტე­ბით, სას­წავ­ლო პრო­ცე­სი დის­ტან­ცი­ურ რე­ჟიმ­ში წა­რი­მარ­თე­ბა თუ არა სკო­ლებ­ში, ეს ეპი­დე­მი­ო­ლო­გი­ურ სუ­რათ­ზე იქ­ნე­ბა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი.

„რაც შე­ე­ხე­ბა სას­კო­ლო პრო­ცესს, სას­კო­ლო პრო­ცე­სის და­წყე­ბა­ზე ჯერ­ჯე­რო­ბით სა­უ­ბა­რი ად­რეა, რად­გან ყვე­ლა­ფე­რი ეპი­დე­მი­ო­ლო­გი­ურ სუ­რათ­ზეა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი. ჯერ­ჯე­რო­ბით, დღე­ვან­დე­ლი ეპი­დე­მო­ლო­გი­უ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა იმ­დე­ნად მძი­მეა, ახლა სას­წავ­ლო პრო­ცე­სი რომ მიმ­დი­ნა­რე­ობ­დეს, ჩვენ მოგ­ვი­წევ­და იმა­ზე სა­უ­ბა­რი, რომ სას­წავ­ლო პრო­ცე­სი დის­ტან­ცი­ურ რე­ჟიმ­ზე გა­დაგ­ვე­ტა­ნა, მაგ­რამ ვნა­ხოთ, სა­მო­მავ­ლოდ რო­გორ გან­ვი­თარ­დე­ბა ეპი­დე­მი­ო­ლო­გი­უ­რი სუ­რა­თი. იმ დრო­ის­თვის, რო­დე­საც უკვე სწავ­ლის და­წყე­ბის თა­რი­ღი მო­ახ­ლოვ­დე­ბა, ჩვენ თა­ვი­დან ვიმ­სჯე­ლებთ ამ სა­კი­თხზე და შე­სა­ბა­მის გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბას მი­ვი­ღებთ“, - გა­ნა­ცხა­და გა­ბუ­ნი­ამ.