ლარი გაუფასურებას განაგრძობს - რა ღირს დოლარი ბანკებსა და ჯიხურებში? | Allnews.Ge

ლარი გაუფასურებას განაგრძობს - რა ღირს დოლარი ბანკებსა და ჯიხურებში?

ეროვ­ნუ­ლი ბან­კის მიერ 10 ივ­ნისს დად­გე­ნი­ლი ოფი­ცი­ა­ლუ­რი კურ­სით, 1 აშშ დო­ლა­რის ღი­რე­ბუ­ლე­ბა 2.8490 ლა­რია. Bloomberg-ის სა­ვაჭ­რო პლატ­ფორ­მა­ზე 12:05 სა­ა­თის­თვის 1 დო­ლა­რი 2.8650 ლა­რად ივაჭ­რე­ბა.

"ბიზ­ნესპრეს­ნი­უ­სი“ და­ინ­ტე­რეს­და, რო­გორ ივაჭ­რე­ბა კო­მერ­ცი­ულ ბან­კებ­ში დო­ლა­რი. ამ­ჟა­მინ­დე­ლი მო­ნა­ცე­მე­ბი ასე გა­მო­ი­ყუ­რე­ბა:

"თი­ბი­სი ბან­კში“ - 1 აშშ დო­ლა­რის ყიდ­ვა 2.9250 ლა­რა­დაა შე­საძ­ლე­ბე­ლი, ხოლო მისი გა­ყიდ­ვა - 2.8050 ლა­რად."სა­ქარ­თვე­ლოს ბან­კში“ - 1 აშშ დო­ლა­რის შე­ძე­ნა მო­ქა­ლა­ქე­ებს 2.9100 ლა­რად, მისი გა­ყიდ­ვა კი 2.8100 ლა­რად შე­ეძ­ლე­ბათ."ლი­ბერ­თი ბან­კი“ - 1 აშშ დო­ლა­რის შე­ძე­ნა მო­ქა­ლა­ქე­ებს 2.9200 ლა­რად, მისი გა­ყიდ­ვა - 2.8200 ლა­რად შე­ეძ­ლე­ბათ."ბა­ზის­ბან­კი“ - 1 აშშ დო­ლა­რის შე­ძე­ნა მო­ქა­ლა­ქე­ებს 2.9150 ლა­რად, მისი გა­ყიდ­ვა კი 2.8250 ლა­რად შე­ეძ­ლე­ბათ."ხა­ლიკ ბან­კი“ - 1 აშშ დო­ლა­რის შე­ძე­ნა მო­ქა­ლა­ქე­ებს 2.9050 ლა­რად, მისი გა­ყიდ­ვა - 2.8150 ლა­რად შე­ეძ­ლე­ბათ. "ბიზ­ნესპრეს­ნი­უ­სი“ გთა­ვა­ზობთ სა­ვა­ლუ­ტო ჯი­ხუ­რებ­ში დო­ლა­რი და ევ­როს კურსს.

უფრო კონ­კრე­ტუ­ლად, ჯი­ხუ­რებ­ში 1 დო­ლა­რის შე­ძე­ნა 2.866-2.875 ლა­რის ფარ­გლებ­ში, ხოლო 1 დო­ლა­რის გა­ყიდ­ვა 2.830 ლა­რად არის შე­საძ­ლე­ბე­ლი.

myquiz