აჭარაში ბინების გაყიდვების 24% რუსეთის, ხოლო 20% საქართველოს მოქალაქეებზე მოდის | Allnews.Ge

აჭარაში ბინების გაყიდვების 24% რუსეთის, ხოლო 20% საქართველოს მოქალაქეებზე მოდის

აჭა­რა­ში უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის გა­ყიდ­ვე­ბის 24% რუ­სე­თის, 20% სა­ქარ­თვე­ლოს, ხოლო 6%-ი ის­რა­ე­ლის მო­ქა­ლა­ქე­ებ­ზე მო­დის. ამის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცია „გალთ ენდ თა­გარ­ტის“ კვლე­ვა­შია აღ­ნიშ­ნუ­ლი.

2024 წლის აპ­რილ­ში ჩა­ვა­ტა­რეთ 5 სის­ტე­მუ­რი დე­ვე­ლო­პე­რის გა­მო­კი­თხვა, რო­მელ­თაც მიმ­დი­ნა­რე სამ­შე­ნებ­ლო პრო­ექ­ტე­ბი აჭა­რა­ში აქვთ.

შე­დე­გებ­ზე დაყ­რდნო­ბით, 2018-2019 წლებ­ში და­წყე­ბუ­ლი უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის პრო­ექ­ტებ­ში არ­სე­ბუ­ლი ბი­ნე­ბი­დან მხო­ლოდ 20%-ია გა­უ­ყი­და­ვი, ხოლო 2020-2021 წლებ­ში და­წყე­ბულ პრო­ექ­ტებ­ში არ­სე­ბუ­ლი ბი­ნე­ბი­დან 60% მთლი­ა­ნად გა­ყი­დუ­ლია.

myquiz