პოლიტიკოსი უძრავი-მოძრავი ქონების გარეშე - როგორია ლევან ხაბეიშვილის ფინანსური მდგომარეობა? | Allnews.Ge

პოლიტიკოსი უძრავი-მოძრავი ქონების გარეშე - როგორია ლევან ხაბეიშვილის ფინანსური მდგომარეობა?

ყვე­ლა­ზე მსხვი­ლი ოპო­ზი­ცი­უ­რი პარ­ტი­ის "ნა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი მოძ­რა­ო­ბის“ თავ­მჯდო­მა­რის სა­ხელ­ზე უძ­რავ-მოძ­რა­ვი ქო­ნე­ბა არ ფიქ­სირ­დე­ბა. ამის შე­სა­ხებ მის მიერ მიმ­დი­ნა­რე წელს შევ­სე­ბუ­ლი დეკ­ლა­რა­ცი­ი­დან ირ­კვე­ვა.

კერ­ძოდ, 2024 წლის 20 თე­ბერ­ვალს შევ­სე­ბუ­ლი ქო­ნებ­რი­ვი დეკ­ლა­რა­ცი­ის თა­ნახ­მად, ლე­ვან ხა­ბე­იშ­ვი­ლის სა­ხელ­ზე არც უძ­რა­ვი და არც მოძ­რა­ვი ქო­ნე­ბა არ არის რე­გის­ტრი­რე­ბუ­ლი, თუმ­ცა, დეკ­ლა­რა­ცი­ა­ში აღ­ნიშ­ნუ­ლია, რომ გა­სულ წელს მსუ­ბუ­ქი ავ­ტო­მო­ბი­ლი გა­ყი­და, რომ­ლის რე­ა­ლი­ზა­ცი­ის შე­დე­გა­დაც 8 000 აშშ დო­ლა­რის შე­მო­სა­ვა­ლი აქვს მი­ღე­ბუ­ლი. რაც შე­ე­ხე­ბა ხა­ბე­იშ­ვი­ლის ფი­ნან­სურ მდგო­მა­რე­ო­ბას, რო­გორც ქო­ნებ­რი­ვი დეკ­ლა­რა­ცი­ი­დან ირ­კვე­ვა, სა­ხელ­ფა­სო ან­გა­რიშ­ზე 1 078 ლარი, საკ­რე­დი­ტო­ზე კი - 3 226 ლარი ჰქონ­და.

გა­ნაგ­რძეთ კი­თხვა

myquiz