პირველი ადამიანი ისტორიაში, რომელმაც 200 მილიარდი დაკარგა - რა ქონებას ფლობს ახლა ილონ მასკი? | Allnews.Ge

პირველი ადამიანი ისტორიაში, რომელმაც 200 მილიარდი დაკარგა - რა ქონებას ფლობს ახლა ილონ მასკი?

ილონ მას­კი, ჯეფ ბე­ზო­სის შემ­დეგ, მსოფ­ლი­ო­ში რი­გით მე­ო­რე ადა­მი­ა­ნია, რო­მელ­საც ოდეს­მე 200-მი­ლი­არდ დო­ლარ­ზე მეტი ქო­ნე­ბა და­უგ­რო­ვე­ბია. მას­კის ქო­ნე­ბამ პიკს 2021 წლის 4 ნო­ემ­ბერს მი­აღ­წია, როცა ის 340-მი­ლი­არდ დო­ლა­რამ­დე ავი­და, შე­დე­გად კი ის მსოფ­ლი­ოს უმ­დიდ­რე­სი ადა­მი­ა­ნი გახ­და.

"ტეს­ლას" დი­რექ­ტო­რი დიდ­ხანს ინარ­ჩუ­ნებ­და ამ სტა­ტუსს, თუმ­ცა გა­სუ­ლი წლის მი­წუ­რულს მას ფრან­გმა მაგ­ნატ­მა, ბერ­ნარ არ­ნომ გა­და­უს­წრო.

მას­კის­თვის 2022 წელი არც ისე სა­ხარ­ბი­ე­ლო იყო - ის გახ­და ერ­თა­დერ­თი ადა­მი­ა­ნი ის­ტო­რი­ა­ში, რო­მელ­მაც 200 მი­ლი­არ­დი და­კარ­გა. 51 წლის მას­კის ქო­ნე­ბა 137-მი­ლი­არდ დო­ლა­რამ­დე შემ­ცირ­და მას შემ­დეგ, რაც "ტეს­ლას" აქ­ცი­ე­ბის ფასი ბოლო კვი­რებ­ში საგ­რძნობ­ლად და­ე­ცა. Bloomberg-ის მი­ლი­არ­დე­რე­ბის ინ­დექ­სის მი­ხედ­ვით, აქ­ცი­ე­ბის ფასი 65%-ით და­ე­ცა.

tesla-comp-1-1-1672753014.webp

Tesla-ს აქ­ცი­ე­ბის მფლო­ბელ­თა ზე­წო­ლის გაძ­ლი­ე­რე­ბის ფონ­ზე, მას­კი "ტვი­ტერ­ზე" არ­სე­ბუ­ლი პრობ­ლე­მე­ბი­თა­ცაა და­კა­ვე­ბუ­ლი. მან პლატ­ფორ­მა­ზე და­საქ­მე­ბუ­ლი თა­ნამ­შრომ­ლე­ბის ნა­ხე­ვა­რი გა­ა­თა­ვი­სუფ­ლა.

მასკმა უარ­ყო Tesla-ს შე­სა­ხებ შე­მაშ­ფო­თე­ბე­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ე­ბი და ფე­დე­რა­ლუ­რი სა­რე­ზერ­ვო სის­ტე­მა საპ­რო­ცენ­ტო გა­ნაკ­ვე­თე­ბის გაზ­რდის გამო არა­ერ­თხელ გა­აკ­რი­ტი­კა. "Tesla ახლა ბევ­რად უკეთ მუ­შა­ობს, ვიდ­რე ოდეს­მე. ფე­დე­რა­ლურ რე­ზერვს ჩვენ არ ვა­კონ­ტრო­ლებთ. რე­ა­ლუ­რი პრობ­ლე­მა სწო­რედ ისაა", - და­წე­რა მასკმა "ტვი­ტერ­ზე."

myquiz