რატომ მოითხოვა პუტინმა გაზის საფასური რუბლში და როგორ აფასებენ გადაწყვეტილებას ექსპერტი? | Allnews.Ge

რატომ მოითხოვა პუტინმა გაზის საფასური რუბლში და როგორ აფასებენ გადაწყვეტილებას ექსპერტი?

ევ­რო­პამ რუ­სეთს გარ­კვე­ვით უთხრა, თუ გაზს შე­წყვეტ, შე­წყვი­ტე, ამის­თვის მზად ვართ. ახლა კი, რუ­სე­თის არ­ჩე­ვან­ზეა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი, ევ­რო­პის­თვის გა­ზი­სა და ნავ­თო­ბის მი­წო­დე­ბას შე­წყვეტს თუ არა, - ასე აფა­სებს ეკო­ნო­მი­კის ექ­სპერ­ტი აკა­კი ცო­მა­ია და­სავ­ლე­თის პო­ზი­ცი­ას, რომ­ლის თა­ნახ­მა­დაც რუ­სეთს ნავ­თო­ბი­სა და გა­ზის სა­ფა­სუ­რის რუბ­ლში გა­დახ­დის მო­თხოვ­ნა­ზე უარი უთხრა.

რო­გორც აკა­კი ცო­მა­ი­ამ "ინ­ტერპრეს­ნი­უსს" გა­ნუ­ცხა­და, რო­გორც ჩანს, ამ სა­კი­თხთან მი­მარ­თე­ბით რუ­სეთს ხრი­კის გა­მო­ყე­ნე­ბა სურ­და, რისი გა­მოც­ნო­ბაც ევ­რო­პის­თვის მარ­ტი­ვი აღ­მოჩ­ნდა.

"რუ­სე­თის ეს გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა იმის შე­სა­ხებ, რომ ევ­რო­კავ­ში­რი თუ სხვა მომ­წო­დებ­ლე­ბი გა­ზის სა­ფა­სურს რუბ­ლში გა­და­იხ­დიდ­ნენ თუ მყარ ვა­ლუ­ტა­ში, ეკო­ნო­მი­კუ­რად და ში­ნა­არ­სობ­რი­ვად არა­ფერს ცვლი­და. ანუ ამით რუ­სე­თი ეკო­ნო­მი­კურ ჭრილ­ში არა­ფერს იგებ­და, მაგ­რამ აქ, რო­გორც ჩანს, იყო ხრი­კი. რუ­სე­თის ცენ­ტრა­ლუ­რი ბან­კის რე­ზერ­ვე­ბი გა­ყი­ნუ­ლია.

შე­სა­ბა­მი­სად, ევ­რო­კავ­ში­რის ქვეყ­ნებს სა­ვა­რა­უ­დოდ ან­გა­რიშს­წო­რე­ბა უნდა მო­ეხ­დი­ნათ რუ­სე­თის ცენ­ტრა­ლურ ბანკთან ანუ გა­ეც­ვა­ლათ უცხუ­რი ვა­ლუ­ტა და რუბ­ლი უნდა ეყი­დათ, ამ რუბ­ლით კი, შემ­დეგ გაზი ეყი­დათ. ანუ ფაქ­ტობ­რი­ვად, და­არ­ღვევ­დნენ იმ სან­ქცი­ებს, რო­მე­ლიც თა­ვად და­ა­წე­სეს. რუ­სეთს, რო­გორც ჩანს, და­ახ­ლო­ე­ბით ასე­თი ჩა­ნა­ფიქ­რი ჰქონ­და, რა­ზეც მან შე­სა­ბა­მი­სი პა­სუ­ხიც მი­ი­ღო. ახლა კი, რუ­სე­თი, ფაქ­ტობ­რი­ვად, არ­ჩე­ვა­ნის წი­ნა­შე დად­გა. განაგრძეთ კითხვა

myquiz