რუსეთი 200-ზე მეტი დასახელების საქონლის ექსპორტს კრძალავს - რა არის ჩამონათვალში? | Allnews.Ge

რუსეთი 200-ზე მეტი დასახელების საქონლის ექსპორტს კრძალავს - რა არის ჩამონათვალში?

რუ­სე­თი მიმ­დი­ნა­რე წლის ბო­ლომ­დე, 200 ზე მეტი და­სა­ხე­ლე­ბის სა­ქონ­ლის სა­ზღვარ­გა­რეთ გა­ტა­ნას აჩე­რებს.

ამის შე­სა­ხებ სა­უ­ბა­რია ქვეყ­ნის მი­ნის­ტრთა კა­ბი­ნე­ტის მიერ გავ­რცე­ლე­ბულ ინ­ფორ­მა­ცი­ა­ში.

"ჩა­მო­ნათ­ვალ­შია: ტექ­ნო­ლო­გი­უ­რი, ტე­ლე­სა­კო­მუ­ნი­კა­ციო, სა­მე­დი­ცი­ნო და­ნად­გა­რე­ბი, სატ­რან­სპორ­ტო სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბი, სა­სოფ­ლო-სა­მე­ურ­ნეო ტექ­ნი­კა, ელექტრო აპა­რა­ტუ­რა - 200 და­სა­ხე­ლე­ბის სა­ქო­ნე­ლი, მათ შო­რის სარ­კი­ნიგ­ზო ვა­გო­ნე­ბი და ლო­კო­მო­ტი­ვე­ბი, კონ­ტე­ი­ნე­რე­ბი, ტურ­ბი­ნე­ბი, ქვი­სა და მე­ტა­ლის და­მა­მუ­შა­ვე­ბე­ლი დაზ­გე­ბი, მო­ნი­ტო­რე­ბი, პრო­ექ­ტო­რე­ბი, პულ­ტე­ბი და პა­ნე­ლე­ბი“, - ნათ­ქვა­მია მთავ­რო­ბის ინ­ფორ­მა­ცი­ა­ში.

გან­ცხა­დე­ბის თა­ნახ­მად, აღ­ნიშ­ნუ­ლი ზომა აუ­ცი­ლე­ბე­ლია რუ­სე­თის ბა­ზარ­ზე სტა­ბი­ლუ­რო­ბის უზ­რუნ­ველ­სა­ყო­ფად.

მი­ნის­ტრთა კა­ბი­ნეტ­ში გა­ნა­ცხა­დეს, რომ შე­ზღუდ­ვა არ შე­ე­ხე­ბა ევ­რა­ზი­ის ეკო­ნო­მი­კუ­რი თა­ნამ­შრომ­ლო­ბის ქვეყ­ნებს, ასე­ვე ოკუ­პი­რე­ბულ აფხა­ზეთ­სა და ე.წ. სამ­ხრეთ ოსეთს.

myquiz