3 დარგი, სადაც დასაქმებულებს ყველაზე მაღალი ხელფასი აქვთ საქართველოში | Allnews.Ge

3 დარგი, სადაც დასაქმებულებს ყველაზე მაღალი ხელფასი აქვთ საქართველოში

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, პანდემიურ, 2020 წელს წინა წელთან შედარებით ხელფასების ზრდა სექტორების უმრავლესობაში შეინიშნებოდა.

საქმიანობების სახეების მიხედვით შედარებით მაღალი ხელფასი დაფიქსირდა შემდეგ დარგებში:

საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობა - 2 156.9 ლარი (წინა წელთან შედარებით გაიზარდა 6.2 პროცენტით);

ინფორმაცია და კომუნიკაცია - 1 885.7 ლარი (წინა წელთან შედარებით გაიზარდა 16.3 პროცენტით);

განაგრძეთ კითხვა

myquiz