რომელ პოზიციაზეა საქართველო ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსში? | Allnews.Ge

რომელ პოზიციაზეა საქართველო ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსში?

Heritage-ის ინსტიტუტმა ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი გამოაქვეყნა. მოცემული კვლევიდან ირკვევა, რომ 2021 წელს საქართველომ თავისი საშუალო ქულა 0.1 პუნქტით გააუმჯობესა და ჯამში 77.2% შეადგინა. არსებული მდგომარეობით, საქართველო ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსით მსოფლიოში მე-12, ხოლო ევროპაში - მე-7 ადგილზეა.

რაც შეეხება უშუალოდ შეფასების კომპონენტებს, საქართველომ პოზიციები გაიუმჯობესა ისეთ კომპონენტებში, როგორებიცაა ჯანსაღი ფისკალური მდგომარეობა, ასევე შეფასებები გაუმჯობესებულია მთავრობის მხრიდან ეფექტიან ხარჯვასა და სასამართლოს ეფექტურობაში. თუმცა მიუხედავად ამისა, უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს შეფასება სასამართლო სისტემის კომპონენტში კვლავ დაბალია და 100-დან 59.3 ქულას შეადგენს.

გარდა ამისა, დოკუმენტის მიხედვით გარკვეულ კომპონენტებში შეინიშნება რეგრესი, მათ შორის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია საკუთრების უფლების კომპონენტი, სადაც საქართველოს ქულა დაახლოებით 2 პუნქტით შემცირდა და 66.9% შეადგინა. განაგრძეთ კითხვა