საქართველოდან "მოპარული" BMP-ები რუსეთის ჯარში, უკრაინელების წინააღმდეგ - რა ჩანს კადრებში, სადაც რუსი სამხედროების წვრთნებია გადაღებული? | Allnews.Ge

საქართველოდან "მოპარული" BMP-ები რუსეთის ჯარში, უკრაინელების წინააღმდეგ - რა ჩანს კადრებში, სადაც რუსი სამხედროების წვრთნებია გადაღებული?

16 სექ­ტემ­ბერს რუ­სე­თის თავ­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტრომ გა­ავ­რცე­ლა ვი­დეო, სა­დაც ცენ­ტრა­ლუ­რი სამ­ხედ­რო ოლ­ქის მო­ი­ე­რი­შე და­ნა­ყო­ფე­ბი სამ­ხედ­რო მომ­ზა­დე­ბას "სპე­ცო­პე­რა­ცი­ას“ ზურ­გის რა­ი­ო­ნის ერთ-ერთ პო­ლი­გონ­ზე გა­დი­ან.

ერთი შე­ხედ­ვით, ვი­დე­ო­ში გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი არა­ფე­რია. ისევ ძვე­ლე­ბუ­რად დარ­ბი­ან ქვე­ი­თე­ბი, ის­ვრი­ან ბევ­რს, ვი­დე­ოს­თვის გა­მო­წყო­ბი­ლი არი­ან ახალ, სუფ­თა სამ­ხედ­რო ტან­საც­მელ­ში, და­აფ­რე­ნენ დრო­ნებს და ჰყვე­ბი­ან, რომ წვრთნამ კარ­გად ჩა­ი­ა­რა და მზად არი­ან მი­ღე­ბუ­ლი ცოდ­ნა პრაქ­ტი­კა­ში გა­მო­ი­ყე­ნონ.

თუმ­ცა ყუ­რა­დღე­ბა მი­ი­პყრო ერ­თმა მო­მენ­ტმა, რო­დე­საც რუსი ჯა­რის­კა­ცი BMP-1У-თან დგას, რო­მე­ლიც უკ­რა­ი­ნუ­ლი წარ­მო­ე­ბის საბ­რძო­ლო მო­დუ­ლი "შკვა­ლით“ არის აღ­ჭურ­ვი­ლი. ეს BMP-ები რუ­სეთ­მა 2008 წელს გო­რის ბა­ზი­დან წა­იყ­ვა­ნა.

377242962-1273976013307767-7699742209503321818-n-69048-1694938101.png

2008 წელი

უკ­რა­ი­ნამ სა­ქარ­თვე­ლოს სულ 15 ცალი БМП-1У "შკვა­ლი“ გა­დას­ცა, სა­ი­და­ნაც 14 რუ­სე­თის შე­ი­ა­რა­ღე­ბულ­მა ძა­ლებ­მა "მოგვპა­რეს“. ეს ტექ­ნი­კა მოს­კოვ­თან ახ­ლოს მყოფ ქა­ლაქ კუ­ბი­ნის სა­მეც­ნი­ე­რო კვლე­ვით ცენ­ტრში ჰყავ­დათ გა­დაყ­ვა­ნი­ლი, სა­დაც უმაღ­ლე­სი შე­ფა­სე­ბე­ბი მი­ი­ღო. თა­ვი­სი დო­ნით "შკვა­ლი“, რო­მე­ლიც 90-ია­ნებ­ში შე­ი­მუ­შა­ვეს, ერთი თა­ვით მაღ­ლა დგას 2018 წლის მო­დერ­ნი­ზე­ბულ BMP-1У "ბა­სურ­მა­ნინ­ზე“ და­ყე­ნე­ბულ მო­დულ­ზე.

ruseb-69123-1694938127.jpg

ამის გამო, არ­სე­ბობს ეჭ­ვე­ბი, რამ­დე­ნად შეძ­ლე­ბენ რუ­სე­თის შე­ი­ა­რა­ღე­ბუ­ლი ძა­ლე­ბი ამ ტექ­ნი­კის ექ­სპლუ­ა­ტა­ცი­ას, რად­გან უკ­რა­ი­ნუ­ლი მო­დუ­ლი რუ­სუ­ლის­გან აბ­სო­ლუ­ტუ­რად გან­სხვა­ვე­ბუ­ლია. "შკვალ­ზე“ ანტი სა­ტან­კო რა­კე­ტე­ბი ყენ­დე­ბა და სე­რი­ო­ზუ­ლი ტანკსა­წი­ნა­აღ­მდე­გო პო­ტენ­ცი­ა­ლი აქვს. ასე­ვე კარ­გია ქა­ლა­ქის ბრძო­ლებ­შიც. იხილეთ სრულად

myquiz